Regels sparwedstrijd

Kung Fu is een vechtkunst. Om te tonen hoe goed je je technieken beheerst hebben we sparwedstrijden (Nuk Sau). Om deze technieken toe te passen en te meten organiseren wij sparwedstrijden. Bij Peng Ying Shui zijn dit altijd semi-contact wedstrijden. Het is een spel waarbij je je tegenstander probeert te raken zonder dat je daadwerkelijk gevaarlijk contact maakt. Het gaat er dus om technisch en beheerst punten te scoren met je handen en voeten en niet om hard contact te maken.

Regels

Om blessures te voorkomen is het sparren natuurlijk aan een aantal regels verbonden. Wij hanteren semi-contact regels voor sparwedstrijden:

 • Een wedstrijd duurt 2 minuten voor de jeugd klassen
 • Een wedstrijd duurt 3 minuten voor de senior klassen
 • Halve- en finale wedstrijden duren altijd 3 minuten
 • Een wedstrijd verlenging duurt 1 minuut. Er zijn maximaal 2 verlengingen mogelijk:
  – 1e verlenging: de puntentelling loopt door vanuit de wedstrijd. Aan het einde van de verlenging heeft de deelnemer met de hoogste score gewonnen. Bij gelijkstand volgt de tweede verlenging.
  – 2e verlenging: de deelnemer die het eerste punt scoort heeft gewonnen.
 • Bij het Competitie Systeem is er geen verlenging.
 • Een wedstrijd wordt beëindigd als een vechter 5 punten heeft gescoord
 • Beschermers zijn te allen tijde verplicht (zie onder ‘Bescherming’)
 • Alle technieken moeten boven de gordel uitgevoerd worden
 • Nadat een deelnemer een veeg uitvoert mag zijn tegenstander alleen stoten en niet trappen
 • Sieraden dragen is niet toegestaan

Puntentelling

Goed uitgevoerde technieken leveren punten op. Om punten te krijgen moeten de technieken zuiver, technisch correct en verantwoord uitgevoerd zijn. Wij houden hier de volgende puntentelling aan:

Eén punt

 • Vuist techniek naar het lichaam of hoofd (ook een ingesprongen stoot)
 • Voet techniek naar het lichaam
 • Voet techniek naar het hoofd

Twee punten

 • Sprongtrap naar het lichaam
 • Sprongtrap naar het hoofd
 • Veeg techniek met vloercontact én deze moet effectief zijn (tegenstander moet neergaan)

Minpunten

Minpunten worden direct van je huidige score afgetrokken, het is geen pluspunt voor de tegenstander. Door de volgende acties krijg je minpunten:

 • Deelnemer krijgt 3 waarschuwingen
 • Opzettelijke treffer onder de gordel
 • Opzettelijk doorslaan of -trappen
 • Ongecontroleerde en/of onbeheerste ingedraaide backfist
 • Slecht uitgevoerde techniek die de tegenstander pijn doet en/of blesseert
 • Moedwillig contact met een tegenstander die op de grond ligt
 • 2 waarschuwingen aan de coach
 • Discussiëren met of beledigen van de scheidsrechter, tegenstander of jury

Diskwalificatie

 • Bij het behalen van drie minpunten in één wedstrijd
 • Verlies van zelfbeheersing of controle
 • Aanvallen op verboden zone’s (strottenhoofd, kruis)
 • Naslaan of -trappen na de break
 • Knock out (KO) door te hard inkomen
 • Moedwillig naslaan of trappen van tegenstander die op grond ligt
 • 3 waarschuwingen aan de coach

Winnaar

Er zijn verschillende manieren om winnaar te worden:

 • Een deelnemer heeft de meeste punten gescoord als de wedstrijd afgelopen is
 • Een deelnemer heeft een voorsprong van 5 punten behaald
 • Een deelnemer scoort 1 punt tijdens de verlenging (na gelijkstand van de wedstrijd)
 • Een deelnemer wordt gediskwalificeerd
 • Eén van de deelnemers geeft op
 • Een deelnemer raakt geblesseerd en kan niet verder sparren

Voor de halve finale en de finale gelden speciale regels. De wedstrijd heeft een tijdslimiet van 3 minuten. Binnen deze 3 minuten moet er een verschil van 5 punten zijn om voortijdig te winnen. Als het 5 punten-verschil niet voortijdig gehaald wordt, heeft na 3 minuten de deelnemer met de meeste punten gewonnen.

Bij gelijkspel wordt de wedstrijd met 1 minuut verlengd. De deelnemer die het eerste punt scoort heeft gewonnen. Indien binnen de 1 minuut verlenging niet wordt gescoord wordt wederom verlengd totdat er een punt gescoord wordt.

Bescherming

Tijdens het sparren draag je beschermers om blessures te voorkomen:

 • Bitje
 • Handschoenen van 6 tot 10 on (bij senioren met gesloten vingers),
 • Scheenbeschermers
 • Toque
 • Voetbeschermers
 • Hoofdbeschermer
 • Vrouwen mogen een borst beschermer dragen

Aanvulling voor Junioren tot 14 jaar:

 • Karate-handschoenen toegestaan
 • Borstpantser verplicht

Beschermend materiaal kan / wordt gecontroleerd door organisatie en scheidsrechters, als deze niet in goede staat zijn of niet correct is volgens voorschrift heeft organisatie ten alle tijden recht om materiaal af te keuren voor wedstrijd. De eindverantwoordelijkheid van de beschermers ligt bij de trainer van de deelnemer.

Scheidsrechters

Om een sparwedstrijd zo goed en veilig mogelijk laten te verlopen is er altijd een scheidsrechter aanwezig met een spiegelscheidsrechter. De scheidsrechter is aangesteld om de wedstrijd in goede banen te leiden en zal zorgdragen voor de puntentelling. Deelnemers, publiek en coaches dienen zich te conformeren aan de beslissing van de scheidsrechter.

Ondersteuning door coach

Iedere deelnemer mag door maximaal 1 coach vanaf de zijlijn op de aangewezen plek ondersteund of gecoacht worden. Dit moet een team- of kaderlid van de eigen kungfu school zijn. Deze coach moet zich sportief en fair gedragen dus geen scheldpartijen of onfatsoenlijke aanmoedigingskreten. Een waarschuwing aan de coach resulteert in een minpunt voor de deelnemer. Twee waarschuwingen voor de coach betekent directe diskwalificatie van de deelnemer.

Veelgestelde vragen

Wanneer wordt een wedstrijd niet verlengd?
Een wedstrijd in het Competitie Systeem wordt niet verlengd.

Waarvoor kan ik een waarschuwing krijgen?
Waarschuwingen kun je krijgen voor te lage trappen, trappen in het kruis, buiten het wedstrijdveld treden en onsportief gedrag (ook. t.o.v. de scheidsrechter).

Mag ik een knie techniek uitvoeren?
Nee, ons het semi-contact systeem is een knie verboden.

Mag ik het been van mijn tegenstander vastklemmen?
Je mag een voet vastpakken / opvangen en meteen weggooien, maar niet vasthouden.

Wat moet ik doen als een wedstrijd gepauzeerd voor mijn tegenstander?
Als er iets gebeurt waardoor je tegenstander een time-out nodig heeft, ga dan even binnen het wedstrijdveld op je knieën zitten met je rug naar hem toe. Toon hem respect en houdt een gepaste afstand totdat de scheidsrechter je terug haalt.

Mag ik een korte broek dragen?
Ja, bij het sparren zijn korte broeken toegestaan.

Wat betekent een ‘slecht uitgevoerde techniek’?
Bijvoorbeeld bij een veegtechniek zonder vloercontact. Dit kan schadelijk zijn voor de tegenstander. Aangezien de veiligheid van de deelnemers en het semi-contact karakter van de wedstrijd belangrijk voor ons zijn kunnen we beslissen een minpunt te geven. Dit wordt door de scheidsrechters per situatie beoordeeld.

Ik ben tweede geworden, maar ik heb net zoveel wedstrijden gewonnen als de nummer 1? Hoe werkt dit?
Om de winnaar te bepalen tellen we twee getallen reeksen: de wedstrijd punten (het aantal wedstrijden die je wint) én de score punten (het aantal behaalde punten in al je wedstrijden). Het kan dus zijn dat je net zoveel wedstrijd punten behaald hebt als de nummer 1, maar dat hij meer score punten heeft behaald dan jij. Daarmee eindigt hij automatisch hoger dan jij.

Sportiviteit

Sportiviteit en respect staat voor ons boven alles en maakt het mogelijk om samen met jullie deze wedstrijd tot een geslaagd evenement te maken.

We wensen iedereen heel veel succes en hopen dat de beste deelnemers een prijs mogen winnen.