Formaliteiten

Het volgende reglement geldt voor alle leden van Kung Fu school Peng Ying Shui, vallend onder de trainers Jeroen Kroll en René Verkaart.

Lidmaatschap en contributie

Het lidmaatschap van bovengenoemde school wordt verkregen na goedkeuring van de trainers en na inzending van het onderstaande aanmeldingsformulier.

  Aanmeldformulier

  De ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de Kung Fu school Peng Ying Shui.

  Bij inschrijving wordt ondergetekende lid van kungfu school Peng Ying Shui, h.o.d.n. Kungfu Maastricht. Ondergetekende is op de hoogte van het reglement van de school en verklaart alle regels zonder voorbehoud te aanvaarden en te zullen naleven. Bij leden jonger dan 18 jaar tekent minimaal één wettelijke (pleeg)ouder/verzorger. Contributie dient automatisch te worden overgemaakt op ING rekening: IBAN: NL40INGB 0754 5890 72 t.n.v. JJF Kroll. De contributie bedraagt € 25,- per maand en is berekend op jaarbasis inclusief de erkende feestdagen en vakanties. Ondergetekend lid heeft kennis genomen van de disclaimer en accepteert deze.

  Gedragscode

  Kung fu is een Oosterse krijgskunst waarbij wederzijds respect, waarden en discipline zeer hoog in het vaandel staan. Het is belangrijk dat de leerlingen de wilskracht opbrengen om door te gaan met trainen, ook als dit moeilijk is. Regelmaat en herhaling is de beste weg tot het goed beheersen van kung fu.
  Als blijkt dat de opgedane kennis en vaardigheden, zowel binnen als buiten de trainingen, misbruikt wordt volgt directe eenzijdige opzegging van het lidmaatschap door de trainers.
  Bij slecht gedrag in de training kan een leerling voor bepaalde tijd uitgesloten worden.

  Voor de benodigde rust en discipline hebben we een paar basisregels opgesteld:

  • Respecteer de trainers voor het feit dat ze de tijd nemen jou iets te leren.
  • Respecteer de medeleerlingen voor het feit dat ze jou respecteren.
  • Tijdens de lessen wordt niet gesproken over onderwerpen die niets met kung fu te maken hebben.
  • Als je iets te vragen hebt dan mag dat natuurlijk. Roep niet door de zaal, maar wacht op een geschikt moment om de trainers aan te spreken.
  • Eten in de zaal is niet toegestaan. Ook kauwgom is verboden.
  • Ga niet zonder te vragen naar het toilet, want daarmee stoor je de training.
  • Leer niets aan je medeleerlingen tenzij dat van je gevraagd wordt.

  Groet

  De kung fu school is een plek waar je komt om te trainen en te leren. Je laat de buitenwereld even los en je concentreert je 100% op het leerproces dat je in de training aangeboden wordt. Om dat te visualiseren wordt elke training begonnen en afgesloten met een bijzondere kung fu groet. Deze groet is exclusief voor leerlingen van kung fu school Peng Ying Shui en staat symbool voor traditie en beheersing.

  Kleding

  Tijdens de training dragen we een traditioneel katoenen kung fu pak met opgerolde mouwen. Daarop wordt een (gekleurde) band gedragen die het individuele niveau van de leerling aangeeft. De drager van het pak mag dit met gepaste trots en respect dragen en vertegenwoordigt daarmee kung fu school Peng Ying Shui.
  Het dragen van kung fu schoenen is toegestaan. Normale sportschoenen zijn niet toegestaan omdat deze niet voldoende stabiliteit en beweeglijkheid bieden.
  Na de derde maand is elke leerling verplicht de vereiste kleding te dragen. Het materiaal moet door de leerling zelf aangeschaft worden. De witte (beginners)band wordt door de kung fu school gratis aangeboden.

   Bestelformulier kleding en materialen

   Geef je bestelling aan ons door voor de onderstaande kleding en materialen. Eén bestelling per keer. Als de bestelling in opdracht gegeven is kan deze niet meer geannuleerd worden en dient betaald te worden. Levering eerst na betaling.

   Bestellijst
   Na verzending van dit bestelformulier is de bestelling officieel en verplicht ik mij deze te betalen, ook als ik daarna mijn lidmaatschap voortijdig beëindig.

   Veiligheid

   Kung fu is en blijft een vechtkunst. Ook al is de kans op blessures vele malen lager dan bijvoorbeeld bij voetbal, kung fu is niet risicovrij. Eventuele ongevallen of blessures, voorkomend uit trainingen en/of wedstrijden, zijn volledig voor eigen risico.
   Vóór de training dienen de trainers te worden geïnformeerd over blessures. De trainers kunnen uit het oogpunt van gezondheid en welzijn besluiten een leerling voor bepaalde tijd te ontlasten van deelname aan trainingen.

   Wij willen blessures zoveel mogelijk voorkomen. Dit doen wij door de volgende veiligheidsregels te hanteren:

   • Het dragen van sieraden is niet toegestaan.
   • Sieraden die niet afgedaan kunnen/mogen worden dienen te worden afgeplakt met sporttape.
   • De nagels dienen altijd kort geknipt te zijn.
   • Het dragen van een bril of harde lenzen wordt afgeraden, maar is toegestaan op eigen risico.
   • Als je je niet goed voelt tijdens de training en even wat wilt drinken of uitrusten, dan kan dat natuurlijk. Meld je dan direct bij de trainers.

   Leeftijdsgrens

   Wij hebben een minimum leeftijdsgrens van 9 jaar. Het ambitie niveau van de kung fu school ligt hoog en de trainingen zijn er op gericht om complexe en zeer fysieke oefeningen uit te voeren. Voor leerlingen jonger dan 9 jaar raden wij dit uit het oogpunt van gezondheid en welzijn niet aan.

   Hygiëne

   De trainingen worden op blote voeten gegeven. De voeten moeten schoon zijn en de teen- en vingernagels kort geknipt. De trainers zullen toezien op de hygiëne van de leerlingen.

   Uiteraard hanteren wij ook alle corona maatregelen, zoals die door de regering en de gemeente Maastricht Sport voorgeschreven worden.

   Te laat of verhindering

   Iedere leerling wordt geacht op tijd op de training aanwezig te zijn. Te laat komen zonder geldige reden, kan uitsluiting van deelname aan de training betekenen. Verhindering wordt 3 uur voor aanvang gemeld bij de trainers. Dit kan via email of via onze WhatsApp groep (uitsluitend voor leden).
   Bij regelmatig te laat komen of verhindering kunnen de trainers het lidmaatschap eenzijdig opzeggen.

   Kostbaarheden

   Neem geen kostbare spullen mee naar de training of lever deze vóór de training in bij de trainers. Laat ze in ieder geval niet onbeheerd achter in het kleedlokaal. De kung fu school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van kostbare spullen.

   Beëindiging lidmaatschap

   Beëindiging van het lidmaatschap gebeurt uitsluitend schriftelijk. De oud-leerling ontvangt dan zo snel mogelijk een schriftelijke bevestiging van deze beëindiging. Wanneer de trainers geen bericht van afmelding hebben ontvangen, loopt het lidmaatschap en de contributie door. Alle achterstallige contributie wordt dan in rekening gebracht.

    Formulier beëindiging lidmaatschap

    Afmelding per (vroegere datum als vandaag is niet mogelijk)*

    Reden voor afmelding